Copyrightverklaring

Er rust copyright op de teksten, foto's en andere afbeeldingen op deze website van De Groene Luwte.

Teksten

Voor de teksten geldt dat eigen gebruik (inclusief kopiƫren) van de informatie is toegestaan. Onder voorwaarde dat u de bron vermeldt, mag u uit teksten van De Groene Luwte citeren. Hiervoor geldt het zogenaamde citaatrecht. Het copyright op alle teksten op deze website berust bij Alma Huisken cq De Groene Luwte.

Foto's en andere afbeeldingen

Foto's en andere afbeeldingen op deze website mag u niet gebruiken. Hier rusten auteursrechten op.
Als u interesse heeft om afbeeldingen te gebruiken, dan kan dit pas na schriftelijke toestemming van De Groene Luwte cq. Doortje Stellwagen Fotografie. U kunt een email daartoe richten aan info@degroeneluwte.nl of aan info@doortjestellwagenfotografie.nl

Logo

Het logo van De Groene Luwte is intellectueel eigendom van Doortje Stellwagen. Daarmee heeft Doortje Stellwagen dus het uitsluitende recht op haar logo. De Groene Luwte heeft het gebruiksrecht voor dit logo. Doortje Stellwagen en De Groene Luwte geven geen toestemming voor het gebruik van haar logo door derden.

Meer informatie

Heeft u twijfels over de rechten op de aangeboden informatie? Of wilt u de informatie nog verder gebruiken, zoals doorleveren aan derden of commercieel verwerken? Neem dan contact op met De Groene Luwte via email info@degroeneluwte.nl