De oprichting van Stichting De Groene Luwte Voorwaarts

De Groene Luwte    |    Stichting    |    Bestuur    |    Verslagen    |    Nieuws & Plannen    |    ANBI    |    Vacatures    | 

 

Steun ons met je donatie! Alvast hartelijke dank!

NL21 SNSB 0773 0713 50 t.n.v.  Seite en/of Stellwagen  o.v.v. "Gift Stichting DGLV".

 

Lees hier alles over  Stichting De Groene Luwte Voorwaarts

 

Onze start in de tuin aan het Mosterdpad

Het begon in 2003. Wij, Doortje Stellwagen en Alma Huisken, kwamen vanuit Haarlem naar Molenrij in Noord-Groningen, waar we een bescheiden verbouwde dorpsboerderij vonden met - tot onze vreugde - een onbescheiden grote tuin, van ca. 9.000 m ².

De vorige eigenaren hadden de tuin rond 1975 onder architectuur laten inrichten als ''bosplantsoen'', oftewel landschapstuin: een tuin met parkachtige uitstraling, die verraste met zijn lichte hoogteverschillen, vloeiende lijnen, niervormige vijvers en bosdelen.

De tuin was betoverend! De bosdelen, of bossingels, lagen als groene armen in de tuin, die verder borders met bloeiende heesters bevatte, naast een binnensloot, een grote niervormige vijver en grasland. Het forse achterste deel bestond, afgezien van een moerasvijver met bosschages, vrijwel geheel uit grasland, begrensd door een elzenhaag.

Nieuwe elementen

Betoverend of niet, binnen het bestaande ontwerp begonnen we direct met het wegwerken van het (vele) achterstallige onderhoud.
Met behulp van Landschapsbeheer Groningen dunden we de bossingels uit en we brachten met nieuwe beplanting meer kleur aan. Op het achterland legden we een flinke moestuin met boomgaard aan. Ganzen en bijen vonden op het achterland hun domicilie en kippen in de landschapstuin. Sinds onze komst voerden we een ecologisch beheer met zorg voor grote biodiversiteit. De teelt in moestuin en boomgaard geschiedt vanaf de start op biodynamische wijze.
In 2014 startten we onze bio B&B Het Groene Huisje, op een schitterende plek in de tuin.

Ontwikkeling in de tijd

Wat ons in de loop der jaren steeds duidelijker werd, was dat de vorige eigenaren weliswaar veel bomen hadden laten aanplanten, maar dat ze een belangrijke ingreep negeerden: in een bos of bosdeel plant je z.g. wijkers en blijvers. De wijkers, die eerst de jonge aanplant van de blijvende bomen beschermen, moeten op den duur weg: niet alleen om de blijvers (vaak bomen van grotere waarde of schoonheid) alle ruimte te geven, maar ook omdat wijkers een houdbaarheidsdatum hebben van ca. 30-40 jaar. Ouder dan 40 jaar lopen ze ernstig gevaar op schade (bij storm) of ziekten.

Wat zich openbaarde was dat de vorige eigenaren de wijkers nooit hebben weggenomen, waardoor de bossingels een overvolle indruk maakten met enerzijds reusachtige populieren en wilgen (erg indrukwekkend op zich!) die de ''waardevoller'' bomen zoals haagbeuken, metasequioa's en lindes niet tot hun recht lieten komen.

De stormen beslisten

En toen kwamen de stormen van 2012, 2013 en 2014. De tuin liep forse schade op. Wilgen vielen om, essen legde het loodje en bij elke nieuwe storm hielden we ons hart vast. Uiteraard herstelden we de tuin zo goed en kwaad als het kon, maar het werd duidelijk dat er meer noodzakelijk bleek dan dit min of meer ad hoc ''repareren''. De tuin vroeg om een grootscheepse restauratie, uitgevoerd door experts als boomchirurgen, boomklimmers en geholpen door landschapsarchitecten, ecologisch hoveniers en groenadviseurs voor het overzicht, het behoud van de ecologische balans en de juiste herbeplanting.

 

De vorming van de Stichting

Juist in de periode 2013-2014 kregen we veel, en steeds meer, te maken met personen met een ''groen hart''. Ze waren onder de indruk van de ecologische rijkdom en sfeer van de gehele tuin.

Sinds 2009 organiseerden we Open Dagen, moestuincursussen en allerlei ''groene'' workshops en steeds meer werd de tuin een bron voor groene inspiratie. ''Deze tuin is een ecologische cultuurgoed'' hoorden we vaker. Ook het Prins Bernhard Cultuurfonds in Amsterdam kwalificeerde de tuin als een ecologisch cultuurgoed en groene inspiratiebron. Het fonds zag ook hoe fors het onderhoud moest zijn om de tuin voor lange tijd weer vitaal en aantrekkelijk te maken. We voerden verschillende gesprekken met het Cultuurfonds om te kijken naar de mogelijkheid een stichting op te richten en zijn daarmee in 2014 en vooral in 2015 daadkrachtig mee aan de slag gegaan.

De Oprichting

Op 1 februari 2016 is  Stichting De Groene Luwte Voorwaarts opgericht.

We hebben een enthousiast bestuur, vonden vele vrijwilligers bereid ons te helpen met de voorbereidende werkzaamheden voor een grootscheepse restauratie die aanstaande is en naar verwachting - afhankelijk van de subsidies die de Stichting tracht te verwerven - in 2016 zal plaatsvinden.

Met plezier nodigen wij je uit op deze plaats meer te lezen over onze Stichting De Groene Luwte Voorwaarts. De Stichting informeert je graag over haar doel, visie en nieuws & plannen 

Een warm hart!

Rest ons nu de Stichting alle ruimte te geven, maar niet nadat we onze grote dank uitgesproken hebben aan iedereen die de tuin van De Groene Luwte een warm hart toedraagt; dat zijn inmiddels honderden tuingasten en vele Vrienden van De Groene Luwte!

Wij zijn zeer verheugd dat we in contact kwamen met het Prins Bernhard Cultuurfonds - hun steun was en is warm en bemoedigend - en met de groenadviseurs van Stichting Landschapsbeheer Groningen; beide organisaties zagen het belang tot behoud en restauratie in en hielpen Stichting De Groene Voorwaarts al vanaf het ''in oprichting''-stadium voort met advies en subsidies.
Ook zijn we onze vrijwilligers zeer erkentelijk voor hun onmisbare praktische hulp.
Graag danken we hierbij tevens de donateurs van de Stichting die dankzij hun gewaardeerde giften meehelpen de tuin van De Groene Luwte te behouden en duurzaam te beheren.

ANBI Status

De Stichting heeft per 1-2-2016 de ANBI status verkregen. ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Geeft u wel eens geld aan een goed doel? Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI).

Schenkingen, donaties aan Stichting De Groene Luwte Voorwaarts zijn dus aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.

Donaties

Wil je onze Stichting De Groene Voorwaarts ondersteunen, dan ben je van harte welkom om een donatie te doen op NL21 SNSB 0773 0713 50 t.n.v.  Seite en/of Stellwagen  o.v.v. "Gift Stichting DGLV".


Je donaties aan onze Stichting zijn aftrekbaar van je inkomstenbelasting (want de stichting is een ANBI)

 

 

De grote landschapstuinrestauratie van 2016/2017 is uitgevoerd met fondsen en steun van o.a. :

 Logo Prins Bernhard Cultuurfonds       Logo Landschapsbeheer Groningen     logo postcodeloterij       en ....    Vrijwilligers