ANBI

Stichting    |    Bestuur    |    Verslagen    |    Plannen    |    ANBI    |    Vacatures

 

De Stichting heeft per 1-2-2016 de ANBI status verkregen.

 

 

Naam organisatie: Stichting De Groene Luwte Voorwaarts

RSIN nummer: 856058634

IBAN nummer: NL18 TRIO 0390 3462 41

Contactgegevens: Naam en locatie stichting

Doelstelling:

  • het in standhouden en beheren van de ecologische landschapstuin met biodynamische moestuin en boomgaard, gelegen nabij het Mosterdpad 1 te 9977 SL Molenrij (Groningen);
  • het faciliteren van investeringen in deze tuin voor het plegen van onderhoud - en waar nodig- de herinrichting;
  • het bevorderen van natuureducatie in de ruimste zin van het woord;
  • alsmede: al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 

Beleidsplan: actueel beleidsplan

Bestuur:

•  Samenstelling

•  Namen bestuurders

  Beloningsbeleid

 

Verslag van uitgeoefende activiteiten: verslag volgt in 2017

Financieel verslag: verslag volgt in 2017

 

 

Vind je het ook belangrijk om deze ecologische tuin voor de toekomst te bewaren? Je DONATIE aan Stichting De Groene Luwte Voorwaarts (ANBI) is VAN HARTE WELKOM!

:
 EUR