ANBI

Stichting    |    Bestuur    |    Verslagen    |    Nieuws & Plannen    |    ANBI    |    Vacatures

 

De Stichting heeft per 1-2-2016 de ANBI status verkregen.

 

 

Naam organisatie: Stichting De Groene Luwte Voorwaarts

RSIN nummer: 856058634

IBAN nummer: NL21 SNSB 0773 0713 50 t.n.v. Seite en/of Stellwagen

Contactgegevens: Naam en locatie stichting

Doelstelling:

  • het in standhouden en beheren van de ecologische landschapstuin met biodynamische moestuin en boomgaard, gelegen nabij het Mosterdpad 1 te 9977 SL Molenrij (Groningen);
  • het faciliteren van investeringen in deze tuin voor het plegen van onderhoud - en waar nodig- de herinrichting;
  • het bevorderen van natuureducatie in de ruimste zin van het woord;
  • alsmede: al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 

Beleidsplan: actueel beleidsplan

Bestuur:

•  Samenstelling

•  Namen bestuurders

  Beloningsbeleid

 

Verslag van uitgeoefende activiteiten: Verslagen

Financieel verslag: Verslagen