Bestuur

 

Stichting    |    Bestuur    |    Verslagen    |    Nieuws & Plannen    |    ANBI    |    Vacatures  

 

Van de bestuurstafel

 

Graag wil het bestuur van Stichting De Groene Luwte Voorwaarts u hierbij informeren over:

 

- Naam en locatie Stichting

- Bestuursleden

- Beloningsbeleid

- De aanleiding tot de oprichting

- Het doel en de visie van de Stichting

- De structuur, met scheiding tussen eigenaren en Stichting

 

Naam en locatie Stichting

Stichting De Groene Luwte Voorwaarts 

 A: Mosterdpad 1
     9977 SL Molenrij (Gr.)

T: 06- 44 65 60 56

E: email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

I: www.degroeneluwte.nl/over de groene luwte.

 

De Stichting heeft de ANBI status.


Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Mw. K. Rotte, voorzitter

Mw. C. Seite, secretaris

Mw. D. Stellwagen, penningmeester

 

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
De stichting heeft geen werknemers.

 

De aanleiding tot de oprichting

Een belangrijke aanzet tot oprichting van Stichting de Groene Luwte Voorwaarts kwam van het Prins Bernhard Cultuurfonds in Amsterdam. Het Cultuurfonds zag de waarde van de ecologische landschapstuin met biodynamische moestuin en boomgaard van VOF De Groene Luwte te Molenrij (Gr.) als cultuurgoed. Het Cultuurfonds suggereerde vervolgens te gaan kijken naar een manier om dit cultuurgoed te restaureren en blijvend duurzaam te beheren, en daarmee te behouden voor nu en in de toekomst. Daartoe is de stichtingsvorm gekozen.

 

Het doel en de visie van de stichting

DOEL

De stichting is opgericht voor het behoud en duurzaam beheer van de ecologische landschapstuin met biodynamische moestuin en boomgaard, van De Groene Luwte, Mosterdpad 1, 9977 SL te Molenrij (Groningen); en voor het faciliteren van investeringen in deze tuin voor het plegen van onderhoud en - waar nodig- de herinrichting. Het derde doel van de stichting is het bevorderen van natuureducatie.

De Stichting ondersteunt met fondsenwerving, die is gericht op behoud en beheer van genoemde tuin, een uniek en belangrijk ecologisch cultuurgoed (gelegen te midden van traditioneel boerenlandschap) met grote publieke en educatieve functies. Binnen de maatschappelijke omgeving van Noord Groningen bewijst deze locatie bovendien een leer- en ervaringsplek te zijn voor welzijn, recreatie, voeding en gezondheid, die door velen al is benut en in de toekomst nog door velen zal worden benut.

 

VISIE

Stichting De Groene Luwte Voorwaarts ziet het, naast fondsenwerving, als haar taak en missie om zoveel mogelijk mensen - uit de nabije omgeving, maar ook uit de regio en overige delen van het land - te laten kennismaken met, en educatief te enthousiasmeren voor de rijkdom van een groene(re) wereld. Daartoe kan de Stichting gebruikmaken van de ecologische landschapstuin met biodynamische moestuin en boomgaard van De Groene Luwte.

De Stichting beijvert zich voor de instandhouding van de tuin. De Stichting streeft telkens naar een passende, en waar van toepassing verder geprofessionaliseerde, uitvoering van genoemde taak en missie. Daarbij is het uitgangspunt altijd het respect voor Moeder Aarde en haar vele en verschillende bewoners. Deze visie stamt uit de mens- en dierwaardige benadering zoals de Stichting die kent uit de biodynamische teelt en permacultuur, en uit aanverwante, mens- en dierwaardige stromingen als deep ecology.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Heldere structuur, scheiding tussen Stichting en eigenaren

De Stichting huurt voor het symbolisch bedrag van € 1,- de tuin van de eigenaren en voert daarover beheer en onderhoud. Het betreft de gehele tuin (ca. 9.000 m ²), exclusief de delen waaruit de eigenaren een deel van hun inkomen verwerven, alsmede hun kleinvee en opstallen daarvan. Dit is ca. 1/5 deel van de tuin.